برنامه ریزی دکتری فقه و حقوق

منابع آزمون دکتری الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی اگر به درستی انتخاب شوند، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون دکتری الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی است.

لذا آکادمی حقوق – فقه و حقوق جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون دکتری، منابع آزمون دکتری الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد.

به داوطلبان توصیه می شود که از پکیج برنامه ریزی دکتری فقه و حقوق که توسط سرکار خانم دکتر زینب رحمانی تهیه شده است را ابتدا تهیه کنند چرا که در آن به صورت کامل طریقه مطالعه دروس و بودجه بندی منابع به زیبایی در آن آمده است.

برای مشاوره و دسترسی به پیج آکادمی و گرفتن وقت مشاوره میتوانید به اینجا مراجعه کنید.

با تشکر

مرکز آموزش الهیات ایران