تخفیف بگیرید کلیک کن

آموزش فلسفه به زبان ساده

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

مجموعه ی آموزش فلسفه به زبان ساده 

یادگیری فلسفه همراه با مشکلاتی رو به رو بوده فلذا مردم همیشه برای یادگیری فلسفه باید به دنبال میلیون ها کتاب و …. می رفتند. هنگ گرین با ساخت مجموعه آموزش فلسفه به زبان ساده قدمی بسیار موثر در آموزش این علم گذاست.

در قسمت اول، با هنک گرین آشنا می شوید و او درباره ی تاریخ فلسفه و سه شاخه ی اصلی آن و همچنین شیوه ی کارش در این دروس با شما صحبت می کند.

در قسمت دوم، ضمن معرفی استدلال در فلسفه، با استدلال قیاسی بیشتر آشنا می شویم و یک تمرین منطقی از برتراند راسل را بررسی می کنیم.

در قسمت سوم،  ضمن معرفی استدلال استقرایی، با استدلال ربایی بیشتر آشنا می شویم و یک تمرین منطقی از نلسون گودمن را بررسی می کنیم.

در قسمت چهارم، با نگاهی به فیلم Inception تمثیل غار افلاطون را بررسی می کنیم و با گربه ی سه دم بیشتر آشنا می شویم.

در قسمت پنجم، نئو از فیلم ماتریکس وارد رقابت به رنه دکارت می شود و حقیقت واقعیت به چالش کشیده می شود.

در قسمت ششم، جان لاک واقعیت را به زندگی برمی گرداند ولی برکلی دوباره همه چیز را به هم می ریزد.(تجربه گرایی)


با تشکر فراوان از رادیو فلسفیدن برای در اختیار گذاشتن این محصول.

امیدواریم از این مجموعه کمال لذت را ببرید.

با تشکر

مرکز الهیات ایران

آموزش فلسفه به زبان ساده
1
تاریخ فلسفه (نمایش رایگان)
10:49 ویدئو

2
استدلال قیاسی (نمایش رایگان)
9:57 ویدئو

استدلال ربایی
10:32 ویدئو

تمثیل غار افلاطون
9:58 ویدئو

شک دکارتی
10:15 ویدئو

تجربه گرایی
10:05 ویدئو

معنی دانش
10:25 ویدئو