تخفیف بگیرید کلیک کن

آموزش منطق جدید

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

آموزش منطق جدید

منطق جدید دارای نام‌های متعددی مانند نمادین، ریاضی، صوری، کلاسیک است، عنوان دانشی است که با قاعده‌های آن می‌توان ساختار صوری جمله‌ها و عبارت‌های زبان را تعیین کرد و نشان داد که از یک یا چند جمله به اعتبار ساختار صوری آنها چه جمله‌هایی را می‌توان نتیجه گرفت. بنیان‌گذار این منطق ریاضیدانی آلمانی به فرگه است. آشنایی با این منطق برای همه کسانی که مباحث فکری و فلسفی می‌پردازند مخصوصا طلاب حوزه‌های علمیه ضروری و دارای فوایدی است.

محصول فوق دوره تدیرس منطق جدید توسط استاد باقرپور کاشانی در مدرسه آیت الله خویی می باشد.


استفاده ا محصول فوق کاملا رایگان می باشد .

برای استفاده از محصول فوق با ید ابتدا عضو سایت شوید و سپس محصول فوق را ملاحظه کنید

برای عضویت در سایت اینجا کلیک کنید

امیدواریم از آن لذت ببرید

با تشکر

 

مرکز الهیات ایران

منطق جدید
1

2

3

4

درس 5 ( نمادین سازی منطق جمله ها)
60:00 ویدئو

درس6 (جدول ارزش ترکیب عطفی)
58:40 ویدئو

درس 7 (جدول ارزش ترکیب فصلی)
46:42 ویدئو

درس 8 ( جدول ارزش ترکیب شرطی)
60:00 ویدئو

درس 9 (جدول ارزش دو شرطی )
55:44 ویدئو

درس 10 (جدول ارزش کوتاه ۱)
51:27 ویدئو

درس 11 (جدول ارزش کوتاه ۲ )
50:46 ویدئو

درس 12 ( وضع مقدم)
55:10 ویدئو

درس 13 (رفع تالی)
57:52 ویدئو

درس 14 (قیاس شرطی و فصلی)
45:27 ویدئو

درس 15 (معرفی فاصل و . . . )
60:00 ویدئو

درس 16 (ذو وجهین مثبت و منفی)
60:00 ویدئو

درس 17 (نفی مضاعف و دمورگان)
47:31 ویدئو

درس 18 ( قاعده جابجایی و . . .)
34:15 ویدئو

درس 19 ( عکس نقیض و . . . )
34:32 ویدئو

درس 20 (برهان خلف)
50:45 ویدئو

درس 22
52:48 ویدئو

درس 23
60:00 ویدئو