تخفیف بگیرید کلیک کن

دانلود کتاب فن ترجمه

دانلود کتاب فن ترجمه

دانلود کتاب فن ترجمه

کتاب فن ترجمه کتاب رسمی آموزش فن ترجمه در برخی از دانشگاههای ایران و از جمله دانشگاه پیام نور است. این کتاب مشتمل بر دروس نظری و عملی آموزش ترجمه به همراه خود آزمایی می باشد.

این کتاب، منبعی است برای درس‌های “فن ترجمه “در مقطع کارشناسی رشته‌های زبان و ادبیات عرب، و الهیات .مباحث کتاب در پنج فصل تدوین شده است .در فصل نخست، تئوری‌های ترجمه و نگرش کلی به اصول اولیه آن، معضلات و پیچیدگی‌ها، و روش‌های مختلف ترجمه، همراه با نمونه‌های عملی مطرح گردیده است.

در فصل دوم، ترجمه اسم‌های دو زبان از زوایای مختلف ـ همچون تعریب، واژه گزینی، تطبیق اسم‌های دو زبانه با یک دیگر، جمع‌ها و…ـ بررسی می‌شود .در فصل سوم، فعل‌های فارسی و عربی و زمان‌های هر یک، لازم و متعدی، معلوم و مجهول، مثبت و منفی، و مانند آن با یک دیگر مقایسه شده است .

در فصل چهارم کتاب، حروف دو زبان در مقایسه با یک دیگر، وجوه تشابه و افتراق آنها، همچنین ارتباط حروف با اسم و فعل بررسی شده، فصل پنجم مقایسه‌ای است میان جملات اسمیه و فعلیه دو زبان، انواع جملات وصفیه، حالیه، شرطیه و نظایر آن .در بخش ضمیمه نیز، برخی لغت نامه‌های قدیم و جدید معرفی می‌شود .مباحث کتاب با مثال‌های متعدد و تمرینات مختلف همراه است .


  • شما با دانلود این محصول pdf کتاب فن ترجمه اثر دکتر رضا ناظمیان را خواهید داشت.
  • امیدواریم با دانلود این محصول ما را در ادامه مسیر حمایت کنید

با تشکر

مرکز الهیات ایران

دیدگاهها

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.