محتوای دکتری فلسفه و کلام
عکس بارگذاری نشد

منابع کنکور دکتری رشته فلسفه و کلام

یکی از مخاطب ترین و مهم ترین رشته های الهیات شاخه فلسفه و کلام است. این رشته همانگونه که از اسمش پیداست تلفیقی از رو رشته فلسفه اسلامی و کلام اسلامی است. داوطلبینی که مدرک کارشناسی ارشد خود را اخذ ...