آزﻣﻮن اشتمال عربی

 
 
 
آزمون اشتمال (تافل عربی)، مانند دیگر آزمون های رسمی و معتبر زبان های خارجی، برای شناخت و درک میزان توانایی های داوطلب، در زمینه های مختلفی برگزار می شود که ملاک این مهم نیز، همان ۴ توانایی اصلی‌ است که در آزمون های دیگر زبان ها نیز سنجیده می شود.

 

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن

 
 • دستور زبان (شامل 25 سوال تستی).
 • مهرت خوانش متون  (ترجمه و درک مطلب شامل 35 سوال تستی).
 • مهارت نگارش (شامل 25 سوال تستی).
 • مهارت واژگان ( شامل 15 سوال تستی).
 
 

1) دﺳﺘﻮر زﺑﺎن

 • دستور زبان کاربردی(بخش صرف وبخش نحو)
 • مبادئ العربی ج4(بخش صرف ونحو)
 • قواعد کاربردی عربی
 • آموزش صرف
 • جامع الدروس العربیة
 • الجدید فی الصرف و النحو

2) مهارت خواندن متون (درک مطلب)

 • درس اللغة
 • اللغة العربیةالحدیثة
 • قرائت متون معاصر
 •  صدی الحیاة (متون دوره پیشرفته)
 • قرائت متون
 • المنهج
 • نصوص من النثر(بخش نثر)
 • اضواء علی النصوص التفسیریة

3) مهارت ترجمه

 • ترجمه متون مطبوعاتی
 • کارگاه روش ترجمه
 • ورشة التعریب
 • کارگاه ترجمه
 • فن ترجمه
 • بررسی متون تخصصی
 • فن ترجمه
 • رهیافتی نو در ترجمه
 • الوجیز المترجم

4) مهارت نوشتن

 • اللغة العربیة الحدیثة
 • آموزش زبان عربی 1و2
 • دروس دارالعلوم3 جلد
 • الجدید فی الانشاء

مرکز آموزش الهیات ایران با همکاری آکادمی حقوق و فقه و حقوق در صدد است تا پکیجی عالی برای متقاضیان این آزمون ارائه کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص ما را همراهی کنید و منتظر خبرهای خوب ما باشید

با تشکر 

مرکز آموزش الهیات ایران