خبر : آموزش تاریخ فلسفه غرب

مرکز آموزش الهیات ایران در راستای آموزش های مجازی خود اقدام به تولید پست هایی در ارتباط با تاریخ فلسفه غرب و ذکر نکات مهم هر فیلسوف  و هر دوره کرده است.

تاریخ فلسفه غرب به دلیل تنوع و گستردگی فراوان همواره از مشکلات دانشجویان و پژوهشگران این حوزه بوده و ما درصدد شدیم تا فهم این تاریخ را برایتان آسان کنیم .

بدین منظور علاقه مندان میتوانند وارد پیج مرکز آموزش الهیات ایران (اینجا) در اینیستاگرام شده و از درسها استفاده کنند همچنین مرکز آموزش الهیات ایران در کانل تلگرامی خود نیز به ارائه این درسگفتارها پرداخته است (اینجا) 

این مطالب قالبا از درگفتار های جناب مصطفی ملکیان است و همچنین از کتاب تاریخ فلسفه غرب کاپلستون که عزیزان میاوانند درس ها را به ترتیب تاریخ پیدایش مکتاتب دنبال کنند.

با تشکر از همراهی شما عزیزان

مرکز آموزش الهیات ایران

www.elahiat.com