اصول فقه را 100 بزنید

شرح تطبیقی اصولی حقوقی اصول الفقه محمد رضا مظفر

کتاب شرح تطبیقی اصولی حقوقی اصول الفقه محمد رضا مظفر

مولفان:

زینب رحمانی (دکترای دانشگاه تهران-پژوهشگر و مدرس دانشگاه)

دکتر محمد ادیبی مهر (عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران-فارابی)

سید محمد رسول محرمی (پژوهشگر حوزه و دانشگاه-دانشجوی دکتری الهیات)

جلد اول:

مشتمل برجمیعِ مباحث الفاظ 1- (اوامر و نواهی و عام و خاص-مطلق و مقید…الخ) 2- ملازمات عقلیه (مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلیه)

جلد دوم:

مشتمل بر 1- مباحث حجّت 2- تعادل و تراجیح 3- اصول عملیهِ تکمیل شده درس اصول فقه، همواره یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین دروس برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در رشته های فقه و حقوق و طلاب حوزه بوده است. همچنین این درس مهم‌ترین منبع آزمون ارشد و دکتری و وکالت و مصاحبه‌های دکتری در سراسر کشور است کتاب حاضر، از سویی به داده های اصول فقهی ‌می‌پردازد و از سویی یافته‌ها و مسائل حقوقی را به جریان می‌اندازد. تطبیق مواد حقوقی –از قوانین موضوعه- با مسائل اصول فقهی سر لوحه این نوشتار گردیده است.

مزایای منحصر به فرد کتاب نسبت به کتاب‌های موجود:

1- با توجه به علاقه‌مندی پژوهشگران فقه و اصول و دانشجویان و متقاضیان رشته فقه و حقوق در تمامی گرایش‌ها در مقاطع ارشد، دکتری و طلاب حوزه‌های علمیه به احاطه بر مجموعه قوانین حقوقی و همچنین نیاز اکید متقاضیان وکالت، قضاوت و دانشجویان رشته حقوق به تثبیت پایه های قواعد اصولی خویش، کتاب حاضر به غنی‌سازی چکیده‌های سودمند از مجموعه نفیس اصول الفقه المظفر پرداخته و در بسیاری از موارد به غنی‌سازی آن‌ها ازکتب اصولی دیگر دست یازیده است، لذا مطالعه این کتاب برای طلاب و دانشجویان بسیار نافع و اکیدا توصیه می‌گردد.

2- در این کتاب مطالب پیچیده اصولی به همراه مثال و شرح حقوقی، دسته بندی -عنوان بندی- نموداری و تسهیل شده است.

3- محل دقیق پرسش‌ها و تست‌های دکتری -ارشد- وکالت و مصاحبه های دکتری سال‌های گذشته کاملا معین گردیده است.

4- نظرات مرحوم مصنف؛ علامه مظفر و شیخ انصاری به طور واضح و معین مشخص گردیده است.

5- در آخر نیز کتاب مباحث اصول عملیه یعنی استصحاب-برائت-تخییر-احتیاط تکمیل گشته است، زیرا کتاب مرحوم مظفر صرفاَ بخش استصحاب از اصول عملیه را داراست و سه بحث دیگر در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر موجود نمی‌باشد.

لینک های خرید کتاب فوق :

وبسایت قاصدک ( اینجا)

انتشارات یادگار اندیشه (اینجا)



ما، در مرکز آموزش الهیات ایران باور داریم که دانشجویان با مطالعه این کتاب مبحث اصول الفقه دانشگاهی را 100% خواهند زد