سر فصل های تدریس کلام جدید

سر فصل های تدریس کلام جدید

, سر فصل های تدریس کلام جدید

در این قسمت سعی داریم تا شما را با طریقه مطالعه دروس کلام جدید و سر فصل های موجود در آن آشنا کنیم.

سر فصل کلام جدید ۱

فصل ۱ : دین و مطالعات دینی
۱٫  تعریف دین و دیدگاههای مختلف در این مورد
۲٫ کلام قدیم و کلام جدید
۳٫  فلسفه دین و کلام جدید

فصل ۲ : خاستگاه دین و دیدگاهها
۱٫   طرح مسئله
۲٫  ترس از حوادث طبیعی
۳٫ ناآگاهی از علل طبیعی
۴٫  عقده های روانی
۵٫  از خود بیگانگی
۶٫ تمایل به حفظ انسجام اجتماعی

فصل ۳ : اثبات خدا و دیدگاههای مختلف
۱٫ طرح مسئله
۲٫ برهان وجودی
۳٫  برهان صدیقین
۴٫ برهان جهانشناختی

۵٫  برهان نظم
۶٫ برهان فطرت
۷٫  سایر براهین
فصل ۴ : صفات خداوند و ابعاد بحث
۱٫  طرح مسئله
۲٫ برخورداری خدا از صفات
۳٫ رابطه صفات با یکدیگر و با ذات
۴٫ امکان شناخت صفات خداوند
۵٫  راه شناخت اوصاف خداوند
۶٫  مقایسه معناشناختی صفات الهی و بشری
۷٫  مسائل مربوط به سازگاری درونی و بیرونی صفاتفصل

۵ : جایگاه شرور در نظام آفرینش
۱٫  طرح مسئله
۲٫ مسئله شرور و جمع آن با صفات الهی
۳٫  بررسی سازگاری شرور با خدای ادیان توحیدی
۴٫ پاسخهای ارائه شده به مسئله شرور
فصل ۶ : نیاز انسان به دین
۱٫ طرح مسئله
۲٫  دین وحیانی و دلایل نیازمندی انسان به آن
۳٫ کارکردهای اجتماعی دین
۴٫  انتظار بشر از دین
* منابع آموزشی
۱۳۳۱ ؛ حسن یوسفیان؛ کلام جدید؛ سمت؛ چ ۵
محمدرضایی؛ جستارهایی در کلام جدید، سمت، ۱۳۳۱
جعفر سبحانی؛ مدخل مسائل جدید در علم کلام، موسسه امام صادق، ۱۳۳۳
على اوجبى؛ کلام جدید در گذر اندیشهها، اندیشه معاصر، ۱۳۷۵
مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی،


سرفصل درس کلام جدید ۲

فصل ۱ : زبان دینی
۱٫  طرح مسئله
۲٫ زبان وحی و مباحث پیرامون آن
۳٫  زبان بشری و اوصاف الهی
۴٫ معناداری گزارههای دینی

فصل ۲ : عقل و وحی
۱٫ طرح مسئله
۲٫  تعبیرات گوناگون مسئله نسبت میان عقل و وحی
۳٫ رویکرد عقل گرایانه
۴٫ رویکرد ایمان گرایانه
۵٫  رویکرد نص گرایانه

فصل ۳ : تجربه دینی
۱٫ طرح مسئله
۲٫ عوامل موثر بر رویکرد تجربی به دین
۳٫  طبقه بندی تجارب دینی به شبهحسی و غیر حسی
۴٫  طبقه بندی تجارب دینی به تجارب اصالتا دینی و تجارب تفسیری
۵٫  طبقه بندی تجارب دینی به معرفتبخش و احیاگر
۶٫  سرشت تجربه دینی
۷٫  رویکرد تجربی به وحی در دنیای اسلام

فصل ۴ : کثرتگرایی دینی
.۱ طرح مسئله
.۲ دیدگاههای گوناگون درباره حقانیت و نجات بخشی ادیان
.۳ پلورالیسم دینی و اقسام آن
.۴ مبانی فلسفی کلامی پلورالیسم دینی –
.۵ کثرت گرایی درون دینی

فصل ۵ : دین در عرصه جامعه
.۱ طرح مسئله و بررسی اصطلاحات مربوطه
.۲ سکولاریسم و پشتوانههای فکری آن

۳٫ لیبرالیسم
.۴ دین و سیاست در اسلام

فصل ۶ : دین و اخلاق
.۱ طرح مسئله
.۲ نیازمندی اخلاق به دین
.۳ برهان اخلاقی اثبات وجود خدا
.۴ بررسی شبهه ها درباب نقش منفی دین در اخلاق

منابع آموزشی
۱۳۳۱ ؛ حسن یوسفیان؛ کلام جدید؛ سمت؛ چ ۵
محمدرضایی؛ جستارهایی در کلام جدید، سمت، ۱۳۳۱
جعفر سبحانی؛ مدخل مسائل جدید در علم کلام، موسسه امام صادق، ۱۳۳۳
على اوجبى؛ کلام جدید در گذر اندیشهها، اندیشه معاصر، ۱۳۷۵
مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه نراقی و سلطانی،طرح نو؛ ۱

 

 

این سرفصل ها قالبا به استفاده دانشجویان در فهمن بهتر مباحث کلام جدید میتواند کمک شایانی کند

پیشنهاد مرکز آموزش الهیات ایران این است که که درس کلام جدید را در ۲ مرحله و به صورت نکات یاد شده مطالعه کنند

با تشکر

مرکز الهیات ایران

 

مرکز الهیات ایران

سایت مرکز الهیات ایران بزرگترین وبسایت در زمینه آموزش رشته های الهیات در ایران است. تمرکز اصلی این وبسایت بر روی گرایش های الهیات ( علوم قران و حدیث ، فقه و مبانی حقوق ، فلسفه و کلام و … ) بوده و در نظر دارد تا هر آنچه که دانشجویان الهیات به آن نیاز دارند را از جمله آموزش ویدئویی دروس الهیات،فایل های صوتی آموزشی الهیات، جزوات معتبر آموزشی رشته های الهیات ، پادکست های مرکز الهیات، و اخبار و فروشگاه محصولات طب سنتی اسلامی را در اختیار داوطلبان این رشته قرار دهد. در این مرکز سعی بر این است که بهترین مطالب آموزشی برای عزیزان فراهم گردد

مطالب مرتبط